Coaching Voor Cliënten en Coaches

Coach Rotterdam

In het kort: Coaching is geen meer gestructureerd proces dan training of andere ontwikkelingsmethoden. Het is een leerproces gebaseerd op een faciliterende aanpak die wordt ondersteund door een coach als facilitator die zichzelf op de hoogte houdt van alle vitale informatie voor elke cliënt. Kortom, een coach luistert, geeft feedback en biedt nieuwe inzichten, observaties en perspectieven met als doel de cliënt te betrekken bij het vinden en volgen van het doel. Op deze manier werkt de cliënt eraan om het beste uit zichzelf te halen op alle gebieden waarop hij of zij zich moet of wil concentreren.

Er zijn vele soorten coaching cursussen en opleidingen beschikbaar voor studenten en beoefenaars. Een van de belangrijkste en meest effectieve is de Coaching voor cliënten of de Coaching my Life. Leer te luisteren, te observeren, vragen te stellen en het vermogen te ontwikkelen om het beste uit mensen te zoeken wanneer u hen gaat of dient. Deze aanpak zal uw cliënten en klanten in staat stellen beter succes te bereiken, omdat het een vorm van groepsfacilitering is waarbij zij in staat zijn hun meningen, ervaringen en doelen in te brengen, en een dialoog op een dieper niveau te voeren om hen te helpen hun gewenste doelen te bereiken. Dit is ook een waardevol hulpmiddel dat gebaseerd is op de principes van faciliterende, rapport-opbouwende en reflectieve vraagtechnieken en -modellen. Leer de technieken die u in staat stellen andere aspecten van de lichaamstaal, de toon van de stem en de taalstijlen te bespreken, te verkennen en te horen, en die elke persoon in staat stellen zijn of haar eigen persoonlijke verhalen te delen over de leeromstandigheden en procedures waarmee hij of zij werd geconfronteerd of geconfronteerd. Dit type proces stelt u in staat om te verkennen, te onderzoeken, maar bovenal om te handelen op het specifieke gebied dat actie vereist. Wanneer u de cliënt betrekt bij het opstellen van actieplannen en resultaten boekt, zult u veel waardevolle informatie kunnen leren om u te helpen de elementen van succesvolle coaching onder de knie te krijgen.

Wat is het dat u wilt doen en waar wilt u naar toe? De volgende doelstellingen zijn vitale elementen van het coachingproces. Volg ze en u zult uw leervermogen en uw vermogen tot hoge prestaties vergroten. 1. Begin met een coach die bedreven is in, en gespecialiseerd is in, relaties. Lees artikelen en artikels op het Internet of in de vakpers om meer te weten te komen over hoe coaches en coaching modellen werken vanuit het perspectief van anderen 2. Verzeker u ervan dat uw coach over de nodige kwalificaties en informatie over coaching beschikt, zoals bepaald door de ICF en de Internationale Federatie voor Coaching, alsook over de criteria van het Judement wanneer een coach beweert gekwalificeerd te zijn. 3. Zorg ervoor dat u een werkrelatie met uw coach kunt opbouwen via het eerste contact, voicemail of e-mail. 4. Uw interne coach moet over de middelen beschikken om in zijn of haar vakgebied in de door u gewenste omgeving te kunnen werken. Huur geen coach in tenzij u er zeker van bent dat uw coach over de nodige middelen en geloofsbrieven beschikt. 5. Wat staat er in de schriftelijke vastleggingsovereenkomst? Wie zal deze betalen en aan wie?

Lees meer

Burn out

 

You Might Also Like

Leave a Reply