Coaching – Wat is het?

Coach Hilversum

Coaching is een ervarings-machtsrelatie, gebaseerd op de overtuiging dat het belang van de lerende even belangrijk, zo niet belangrijker is dan zijn/haar eigen persoon. Bij dit type individueel gerichte coaching gaat het om het ontwikkelen van leiderschaps- en leervaardigheden. Vaak wordt gezien dat naast de behoefte aan basisinformatie, de belangrijkste drijfveer de behoeften van het individu zijn, behoeften om een geloofwaardigheid op te bouwen, hun carrière vooruitzichten te verbeteren, hun eigen sterke punten en werkelijke waarden te ontdekken. Deze primaire motiverende factoren creëren krachtige emotionele behoeften die het probleem of de uitdaging in een kans veranderen. Op die manier begeleidt de coach de leerling om zijn diepe, huilende behoefte te ontdekken om zijn eigen leven vorm te geven, in plaats van anderen de beschermer te bieden die ze nodig kunnen hebben om hen te helpen zich af te stemmen op hun eigen ware persoonlijke doel. Het is de bedoeling van de coach om de leerling te motiveren en te ondersteunen bij het ontdekken, verwerven, toepassen en ontwikkelen van de nodige vaardigheden en kennis om hun eigen oplossing te ontwerpen (Persoonlijke Actie Stappen).

Wat is coaching en hoe is het effectief? Degenen die bij dit soort coaching betrokken zijn, verruilen hun visie op wat nodig is om een succesvolle coach te zijn om te leren hoe ze hun eigen lot effectief kunnen regelen. Om effectieve levensvaardigheden voor de leerling te ontwikkelen, moet de coach een persoon zijn (d.w.z. ik) die het vermogen heeft om zichzelf te helpen. Die persoon moet een doelgerichte denker zijn die het vermogen bezit om zowel provistisch als transactioneel te denken. Iemand die in staat is de kloof te overbruggen tussen provisorisch denken en transactioneel denken kan een zeer effectieve coach zijn, en coach aar. Hoewel succes als coach geduld vereist en de bereidheid om te luisteren en te observeren, vereist een effectieve coach zijn en voorbeeld van loslaten en zich niet inspannen om te controleren (“onovergave” of “assertiviteit”). De coach is doelgericht, minder begaan met het resultaat dan met het proces om de cliënt naar zijn eigen succes te leiden, hij is trouw aan zijn eigen behoeften en een model om beide te doen. Iemand die al een zeer effectieve coach is, kan een effectieve coach zijn voor iemand die zijn potentieel om effectief te zijn nog niet heeft ontwikkeld, d.w.z. een ongeïnformeerd, ongeïnformeerd en ongeëngageerd persoon. Soms is het moeilijk om geloofwaardig over te komen bij een ander, vooral als je geen doelgerichte denker bent, mensenkennis is nog steeds niet je sterkste kant.

Wat is het verschil tussen coaching en consulting? Coaching, technisch en professioneel, is anders dan technisch en professioneel advies. Coachen is een vaardigheid die een beroep doet op een persoon om buiten zijn comfort te treden, buiten zijn referentiekader te treden en zich open te stellen voor een nieuwe leerervaring. Coaching van deze aard is anders dan consulting, wat een meer gestructureerd proces is dat wordt gebruikt om een beslissing te nemen, een actie te ondernemen en een koers uit te zetten. Zelfs bij het plannen van hoe verder te gaan met een cliënt, heb ik vaak nieuwe wegversperringen ontdekt en een andere handelwijze gekozen om een gewenst doel te bereiken. Wat is het verschil tussen een consultant en een coach? Het verschil tussen mijn houding als consultant en mijn houding als coach is dat ik meer luister. Voor mij waren professioneel zijn en goed kunnen luisteren natuurlijke vaardigheden die ik ontwikkelde toen ik werkte binnen het beroep van consultant en als coach. Ik geloof dat we als coaches een soortgelijke bereidheid moeten tonen om te luisteren, om te delen wat we leren van onze ervaringen en om ons de bemoedigende woorden van mentoren en coaches te herinneren om ons te helpen onze mentale horizon te verruimen.

Mijn overtuiging is dat coaching in feite geen advies of mentorschap is, het is een gestructureerde relatie die een cliënt helpt bij zelfreflectie en het bereiken van zijn doelen. Als consultant wil ik de beste oplossing bieden om aan de behoeften van de klant te voldoen. Als coach geloof ik dat het mijn taak is de cliënt te helpen zijn innerlijke wijsheid te ontdekken en zijn innerlijke geleidingssysteem te ondersteunen.  Als coach ben ik een niet-directieve, niet-empatische “helper” die wil ondersteunen en niet om mezelf op te dringen aan de cliënt.  Als consultant zocht ik naar inzicht in business cases en wilde ik ideeën aandragen om de klant te verkopen.Als coach gebruik ik vragen om dieper in te gaan op de behoeften van de cliënt. Ik heb een veel persoonlijkere benadering van de cliënt, waarbij ik vragen gebruik die passend zijn in de gegeven sessie. Wat is het verschil met consultancy? Coaching is geen vervanging voor consultancy. Ik geloof dat het vermogen om cliënten te benaderen als een consultant en het verschil in het niveau van persoonlijke ontwikkeling dat we kunnen ontwikkelen, een coach zal helpen zichzelf beter te leren kennen.

Lees meer

Meditatie cursus

You Might Also Like

Leave a Reply