De zeven van Menselijke Motivatie

Coach Den Bosch

 

 

 

 

In het begin van de jaren 1970 ontwikkelde de psycholoog Abraham Maslow de Hiërarchie van Menselijke Behoeften, een piramidale structuur ontwikkeld volgens zijn theorie van menselijke motivatie en verrichtte hij het onderzoek dat tot dit fenomeen leidde. Zijn werkgroepen schetsten de hiërarchie als volgt: basisbehoeften – fysiologisch, veiligheid en zekerheid (met inbegrip van liefde en erbij horen), eigenwaarde, zelfverwezenlijking, zelfactualisatie. plateaubehoeften – waardering (liefde en erbij horen), relaties (emotioneel en sociaal), zelfverwezenlijking, eigenwaarde. eigenwaardebehoeften zijn over het algemeen alleen aanwezig wanneer de eerdere behoeften niet vervuld zijn, terwijl zelfverwezenlijking wordt bereikt wanneer aan alle behoeften is voldaan. In de laatste drie stadia, is je hoogste behoefte onder de vijf, zelf-actualisatie. Pas wanneer aan alle lagere behoeften is voldaan, zelfwaardering wordt gevoeld, zul je het gevoel hebben dat je zelfverwezenlijking hebt bereikt. Het is het inzicht in welk stadium je je bevindt dat je echt kan helpen omHoe je mensen coacht en ook jezelf. In het volgende verhaal wordt het proces van het ontwikkelen van je eigen niveau van zelfbewustzijn geïllustreerd aan de hand van het verhaal van de drie blinde mannen.

Op de dag dat zij de maaltijden voor de groep blinde mannen van 7 maanden zouden bereiden, was de keuken behangen met paarse en rode kaarsen en overal waren tapijten gelegd. Op elk punt van de route werd hen gevraagd: wat ligt er op uw bord? De blinde mannen keken cosmetisch wakker op het moment dat ze hoorden: al het eten rondom was gemaakt van een helder sap. Ze zeiden allemaal dat het bord, de borden en het bestek vermengd waren met het sap van de Nixon f USB. Zij gingen allen naar het volgende punt, tandenstokers om één van de etenswaren op het bord aan te raken, terwijl zij er aan roken als aan een bloem. De laatste blinde, een ingenieur, zei dat hij verwachtte dat het licht zout zou ruiken, naar vis. Zij gaven allen het juiste antwoord. Toen zij dit hoorden, werden de blinde mannen gemotiveerd om op dezelfde manier te antwoorden. Op deze vragen, zoals voorgesteld, konden de mensen op elk punt van de kruiproute hun mening en ervaringen vertellen door naar hun handen te kijken en door hun ogen te kijken.

De resultaten van deze onderzoeksweek zijn nu in strijd met een strikt logisch standpunt. Het is duidelijk dat mensen hierover hun eigen conclusies kunnen trekken, en deze standpunten aan anderen kunnen overbrengen. Wat wel met zekerheid kan worden gezegd, is dat het vermogen van onze eigen individuen om verschillende omstandigheden op dezelfde manier te zien en erop te reageren, bedoeld is om mensen te helpen samenwerken. Wat zien en zien alle mensen voor zichzelf? Wat gebeurt er wanneer mensen niet van informatie worden voorzien? Waarom antwoordden alle zeven blinden op dezelfde manier? Kunnen we beginnen te begrijpen wat al onze etiketten voor mensen kunnen betekenen?

Onze individualiteit een grote kracht, en we weten allemaal hoe het ons kan schaden als we verschillen van onze gelijken. De houding die wij hebben, heeft de kracht om het leven van anderen te veranderen, hier en nu. De blinde mannen hadden minder dan alle mensen samen, en toch gaven deze zeven mannen zo’n verschillend antwoord, omdat ze allemaal op hun eigen manier bekwaam waren. Het waren allemaal geweldige sprekers, maar het grote voordeel was dat ze er allemaal om gaven dat er naar hen werd geluisterd. Zij luisterden meer dan zij spraken, omdat zij konden zien, en zij wisten dat zij het leven van mensen konden veranderen. Deze kennis stelde hen in staat de wereld ten goede te veranderen.

Veel mensen die met blinden werken, kunnen zich met hun ervaring identificeren: zij kunnen verhalen vertellen over hun familie en over hun beroep of over hun vaardigheden en emoties die zij hebben meegemaakt. Om de wereld te veranderen hoeven zij soms alleen maar te weten dat zij gewone mensen zijn zoals iedereen die houdt van de mensen en de plaatsen waar zij leven.

Daag de concept-therapie uit, die typisch een oplossing voor problemen is met onze eigen sterke punten. Deze gemeenschappelijke basis wordt een band van begrip die de wereld kan veranderen. We zijn allemaal geroepen om te herinneren en te communiceren vanuit een diepe plaats, en de meesten van ons verliezen dat uit het oog. Het kan zijn vanwege de beperkingen van de informatietechnologie of omdat het gewoon te veel moeite is om uit te reiken naar klanklichamen en stilte. Het kan zijn omdat de eenzaamheid van de wereld ons kan tegenhouden. Het is niet echt de manier om dingen te benaderen. In feite kunnen de meesten van ons dat niet -we zijn te bang. Het gaat minder om persoonlijke relaties dan om relaties tussen menselijke wezens, in het moment. Trouwens, in werkelijkheid, wanneer we het hebben over de gehoorfunctie van een dove, dan kan er alleen maar sprake zijn van een elementaire psychologische democratie over de interactie tussen twee plus de twee mensen en het begrip tussen de oren. Wanneer gewone mensen bij elkaar komen, moeten we op zoek zijn naar begrip voor verschillen tussen het verleden en de ziel.

lees meer:

You Might Also Like

Leave a Reply