Ergotherapie

Ergotherapie Rotterdam

Het doel van ergotherapie is om mensen met een handicap door middel van revalidatietherapie te helpen hun waardigheid terug te krijgen en zo goed mogelijk in de maatschappij te kunnen functioneren. Daarnaast helpt arbeidsrevalidatie de gehandicapten om een bijdrage te kunnen leveren aan de toekomst van hun gezin. De overlevingskansen zijn groter voor personen die een bijdrage leveren aan hun gezin en gemeenschap. Ergotherapie is bedoeld om gehandicapten te revalideren en hun gevoel van eigenwaarde te vergroten. Zij richt zich op het bereiken van onafhankelijkheid met behulp van fysieke, mentale en sociale middelen. Het belangrijkste doel van de ergotherapie is de mensen te helpen hun waardigheid te herstellen en hun geplande activiteiten te kunnen uitvoeren.

Bovendien helpt arbeidsrevalidatie mensen die problemen hebben in hun omgeving of die niet kunnen deelnemen aan het gemeenschapsleven of die lijden aan een geestelijke of lichamelijke handicap, een beter zelfbeeld te krijgen en zich beter te kunnen integreren in de samenleving. heel vaak zullen andere personen die op de hoogte zijn van de handicap van een persoon, deelnemen aan het geven van arbeidstherapie aan die persoon. Andere personen die de persoon in kwestie op grote schaal helpen, kunnen een psycholoog, maatschappelijk werker, psychiater, coach, enz. zijn. Wat wordt er bedoeld met bezigheidstherapie? De door de ergotherapeut verstrekte lijst van geëngageerde activiteiten omvat Het strikken van schoenveters, het knopen van een riem, het gebruik van een stoel, het rechtstaan, het zitten in een stoel, lopen, staan, zitten, het dragen van boodschappen, het gebruik van een handdoek, het gebruik van het stuur, het gebruik van een handdoek, het oprapen en dragen van boodschappen, die zeer gemakkelijk te volgen zijn.  Op de lijst van bezigheid therapeutische activiteiten staan ook kaartspelen, spelen met kinderen, knutselen, huishoudelijke taken verrichten, schoonmaken, koken, zichzelf beschermen, deelnemen aan gemeenschapsevenementen en het handhaven van de rang in het beroep, met inbegrip van het laten schieten van een kans om in dienst te treden of om overplaatsing te vragen.

De ergotherapeut houdt ook rekening met het vermogen van de persoon om binnen zijn of haar omgeving te werken en om de eisen van het leven en de vrije tijd in evenwicht te brengen. Ergotherapeuten vinden het van cruciaal belang dat de persoon een gevoel van eigenwaarde of zelfvertrouwen herwint, dus werken ze aan het onderscheid tussen zelfvertrouwen en arrogantie.roxyGreiner Verslavingsioloog, klinisch directeur van de Society for Rehabilitation Research, stelt dat om het risico op terugval te minimaliseren, patiënten die bezig zijn met ergotherapie of fysiotherapie intensieve begeleiding en sociale steunprogramma’s moeten ondergaan die de personen helpen om gevoelens van een laag gevoel van eigenwaarde en hulpeloosheid te bestrijden. Greiner voegt er verder aan toe dat arbeidsrevalidatie het sociale aanpassingsvermogen en het vermogen om met anderen om te gaan verbetert.

Bovendien is ergotherapie erop gericht de mensen die door deskundigen worden begeleid te helpen bij het ongedaan maken van negatief schadelijk gedrag (blokkades), en dit te vervangen door gezondere alternatieven. Arbeidspsychologen helpen de personen zichzelf te evalueren door hen vragen te stellen als “Heeft u uzelf of anderen ooit pijn gedaan of verwaarloosd?” en vormen een achterwaarts kijkend perspectief van zichzelf door de vraag met “ja” te beantwoorden. Ergotherapeuten helpen hun cliënten dus om hun mogelijkheden te benutten door relevante vragen te stellen in plaats van hen te vertellen wat de implicaties van hun daden zijn.

Lees meer

Personal training

You Might Also Like

Leave a Reply