Wat is coachen?

Coach Utrecht

Coaching is een manier om de deur te openen naar de mogelijkheden, om jezelf realistischer te zien en zelf te beoordelen, om je sterke punten en beperkingen diepgaand te onderzoeken, om je knowhow te vergelijken met de geformuleerde en aangekondigde doelstellingen, om je te concentreren op wat er wordt gevaren en om voortdurend te leren, om informatie uit te wisselen, om heel eerlijk te zijn over wat werkt en wat niet in een voortdurend veranderingsproces, om uit te drukken en te weten dat je je niet moet verschuilen achter de mantra’s “zo ben ik nu eenmaal” of “zo ben ik nu eenmaal”. Er zijn honderden of meer soorten Coaching. Coaching kan face-to-face, telefonisch of zelfs per e-mail plaatsvinden en vindt meestal plaats vanuit het gezichtspunt van de cliënt en in een interactieve webcontext. In een coaching sessie onderhandelen de coach en de cliënt tussen de sessies door over de details van een actieplan. Tijdens coachingsessies luistert de coach, stelt hij vragen en geeft hij suggesties, zowel voor nu als voor de toekomst. Na elke sessie debrieft en analyseert de coach hoe goed de cliënt het heeft gedaan, wat de uitdagingen waren, wat de resultaten waren van de sessies en hoe de cliënt van punt A (wat hij/zij wil) naar punt M (waar hij/zij nu is) is gekomen.

Coaching is gewoonlijk gestructureerd als de cliënt die de “Denker” is en de coach die optreedt als de “Minty Ha beïnvloeder of facilitator van verandering” In de zakenwereld en zeer ruim in de samenleving is het sterk aan te bevelen dat de coach een beetje bondgenoot is, geïnteresseerd in de agenda van de cliënt. De cliënt moet een frisse kijk hebben op de bedrijfsstrategie en de redenen die eraan ten grondslag liggen. De coach luistert, biedt perspectief om te helpen, maar mag niet adviseren. Hij/zij is er om te fungeren als een ondersteunend systeem om bij de cliënt te blijven en het veranderingsproces in goede banen te leiden. Welke soorten verandering passen bij een baan (bijvoorbeeld dit artikel) waar een coach bij kan helpen? In een baan waarin geen ruimte voor je is om te groeien, waarin je beperkingen hebt op je persoonlijkheid, en/of waarin je vasthoudt aan destructieve gewoonten die je afleert, zul je waarschijnlijk het soort coaching nodig hebben dat ik graag doe. Op een minder zakelijk niveau kan coaching nuttig zijn.

Wat is coaching? Coaching in zijn meest elementaire betekenis die iedereen kent is de handeling van gecoacht worden en zich uitdrukken. Een coach is een persoon die de uitzonderlijke behoeften van een persoon in aanmerking neemt om deze problemen te doen oplossen, en vervolgens volledig betrokken te blijven in “actie” naar een positief einde. Een stempel is ongeveer 3,5 x 10gdala groot (ongeveer een duim dik) gedeeltelijk bedekt door huid, en uiteindelijk omgeven, door een ongewoon dikke buitenste bedekking om de menselijke schedel en het gezicht te bedekken. Daardoor lijkt het op een schedel, maar wanneer je er een in de hand houdt, aangezien je oog’zicht dwars op je eigen gezicht is, lijkt het meer op eenCHOZEL matig Bunemb Tot. DeNS molen en creëert een onuitwisbaar merkteken of liever een paar dicht bij elkaar staande accumulerende tekens in de huid. Dus we gebruiken het als een metafoor voor wat de cliënt doormaakt. Alle markeringen samen:

De cliënt voelt zich: De coach, of de begeleider MAKT: De coach is er om de groei van de cliënt te ondersteunen, aan te moedigen en te koesteren. In de beginfase komen verschillende culturen en verschillende waarden samen en kan het heel verschillend aanvoelen. De coach is er omdat hij/zij op die menselijke plaats is waar de cliënt steun nodig heeft om echt goede resultaten te leveren. Bovenal weet zij/hij dat de cliënt altijd de macht heeft om te kiezen aan het einde van elke aanvraag. De coach is er omdat er geen enkele persoon is die de enige is die de levensstijl kan leveren die de cliënt wil. De coach is er omdat de wensen of behoeften van de cliënt van tijd tot tijd kunnen veranderen. Hij/zij mag beslissen wat er verandert of als de cliënt en de coach of begeleider overeenkomen om het verzoek op elk moment te wijzigen.

Hoe coachen we? De meesten van ons worden de laatste jaren gebombardeerd met voorverpakte adviezen, raamwerken, theorieën, modellen, kaders, technieken, raad en richting, vaak gecommuniceerd door iemand die zegt dat hij of zij het het beste weet, maar die het minst van waarde is. Deze voorverpakte initiatieven en opvattingen beginnen met de deskundigheid of ervaring van een persoon in twijfel te trekken. Een coach is een persoon, die een vriend en een mentor is, die verder reikt dan de plaats waar een cliënt zich bevindt, soms in naam van de cliënt met de hulp van een andere collega, om de specifieke cliënt te steunen, aan te moedigen en te voeden, zodat de cliënt de beste transformatie bewerkstelligt. Coaching kan een groot verschil maken. Bij elke therapeutische ontmoeting met de cliënt heeft de coach een informeel gesprek met de cliënt en begeleidt door te vragen: “wat denk je op dit moment?” In tegenstelling tot een psycholoog die graaft om de oorzaak van iemands pijn te vinden, een probleem;

You Might Also Like

Leave a Reply