Wat is het verband tussen het Al en de scheiding?

Hypnose Etten leur

Perspectiefhypnose geeft ons de mogelijkheid om de gedragspatronen van een persoon te bekijken en er letterlijk “in te gaan”. Het subject zal zien wat het subject ziet en voelen wat het subject voelt tijdens het proces. Het geeft een 3 dimensionaal beeld van de bewustzijnstoestand van het subject en een bewustzijnstoestand buiten het subject, die gemeenschappelijk is voor zowel het subject als de gehypnotiseerde toestand. Perspectief-hypnose wordt het eenvoudigst en gemakkelijkst bereikt door het gebruik van een Perspectief-oefening. De persoon wordt getraind in het uitvoeren en herhaaldelijk gebruiken ervan. De Perspectief Oefening wordt uitgevoerd tijdens het begin van de ademhaling of tijdens een reeks begin-ademhalingen. Van de proefpersoon wordt verlangd, dat hij zich eerst diep ontspant en vervolgens elk van de lichaamssystemen op zijn beurt diep ontspant. Een goede manier om de Perspectief Oefening uit te voeren is door te beginnen met de ademhaling om de proefpersoon te ontspannen en zich dan te concentreren op de audio feed van een conventionele TV of radio. De perspectieftoestand lijkt veel op een hypnotische toestand, behalve dat hij geleid wordt door een specifieke rol. De “hypnotiseur” kan vragen stellen en zelfs suggesties doen aan de proefpersoon over wat hij ziet. De perspectieftoestand is een mentaal beeld van wat de proefpersoon ziet en voelt en de nadruk wordt gelegd op beeldspraak en gevoel waarbij de hypnotiseur in de ogen van de proefpersoon kijkt en zich richt op die gebieden van bewustzijn waarin de proefpersoon het meest ontspannen is.

Het is mogelijk zogenaamde 3-D beelden te zien van wat beschouwd wordt als driedimensionale voorwerpen, hetgeen duidelijk aantoont dat we een virtuele werkelijkheid bekijken. De bijbel verwijst naar deze 3-D visioenen als het over voedsel gaat, wanneer er staat dat de mens op de maag kijkt om de fysieke maag te zien en toch zien we de bliksemschicht in zijn hand. Dit geeft aan dat er een verband is tussen de mens en de dingen van de natuur die hij kan zien met zijn 3-D visie en het perspectief zicht. Men kan alleen maar concluderen dat voor al die mensen die de bliksemschicht zien er een 3-D visie is van zijn verschijning en kan worden gezien door het onderwerp te hypnotiseren in die bepaalde fysieke posities en er naar te kijken met de 3-D ogen van de fysieke ogen. De volgende vraag die men zich moet stellen is, wat doet het in de fysieke wereld? In antwoord op deze vraag moet men het Al beschouwen als zijnde het Ene en concluderen dat Al Dat Is de Ene bron en essentie is van waaruit de perspectieftoestand wordt gecreëerd. De perspectief-staat wordt geopenbaard in de kernwaarden die in de drie grote religies tot uitdrukking worden gebracht en de Bhagavad Gita stelt dat wie deze waarden kan waarnemen, met die staat kan versmelten. Ze zijn daarom slechts een gedachte verwijderd.

Beschouw tenslotte het verenigd veld en de onderliggende vibratie van het Ene en de Eenheidsstaat. De experimenten met kwantumfysica onthullen ons absoluut dat de werkelijkheid die we zien in werkelijkheid een weergave is van de vibratie van het Al en het hebben van een bewustzijn dat de bron van de vibraties erkent, is het geheel of de fundering van de ervaring. De scheiding tussen de eenheid van het Al en het individuele bewustzijn is inderdaad vals en het integreren van de twee ervaringen is de sleutel tot de Ultieme Waarheid en de Ene Universele Godstaat. Wanneer het perspectief van afgescheidenheid en speciaalheid wordt waargenomen als het Al en het Ene, zijn alle schijnbare afscheidingen verhoudingen van het uitzicht. Want de Ene en Enige staat is de perceptie van Is-heid en betekent de eeuwige cyclus van voortdurende hereniging van het geheel en zijn delen. Dit kan voor sommigen overweldigend zijn en zou voor anderen als een openbaring worden beschouwd, maar de waarheid wordt geopenbaard zoals de werkelijkheid één voor één wordt geopenbaard. Zij komen tot realisatie zoals de hele mensheid dat doet. De vreugde en vrede van de ontwakende ziel is het uiteindelijke doel van alle mystici en boeren van de geest. Het is ook het doel van de heiligen zoals beschreven in de heilige geschriften.

Lees meer

Coach

Zelfvertrouwen opbouwen

 

You Might Also Like

Leave a Reply