Wat zijn hormonen?

Hormonale disbalans

Hormonen zijn chemische stoffen die worden geproduceerd door endocriene klieren en zijn Angiotensine II’s (ATP), stolling/openen van bloedvaten, hormonen die het lichaam op de juiste wijze regelen door te fungeren als chemische boodschappers om de bloedcellen van zuurstof te voorzien, een constante bloeddruk te handhaven en de doorstroming van het bloed te bevorderen. Daarnaast zijn hormonen ook natuurlijk voorkomende stoffen die bepalen hoe andere stoffen werken, met name enzymen.

De oorzaken: In geval van hormonale onevenwichtigheid zou er een drastisch gebrek aan evenwicht zijn tussen de hormonen oestrogeen en progesteron in het lichaam. Een dergelijke onevenwichtigheid wordt veroorzaakt door directe blootstelling aan het externe oestrogeen of progesteron in onze omgeving. Teveel blootstelling aan de zon Blootstelling aan de ultraviolette straling van de zon Voor bepaalde ziekten/infecties Zekere medicatie Estrogen dominante ziekten Zwangerschap Menupauze Groei tijdens de puberteit Hoge cortisolspiegels tijdens de zwangerschap Dieet Stress Blootstelling aan zware metalen Obesitas  Erfelijkheid  dichtstbijzijnde ziekteverwekker Ongewoon progesterongehalte Metabole stoornissen Cerebrovasculaire ziekte  Vergiftiging/herhaalde operatie plaatselijk verdovingsmiddel Biologische Oorzaken: Abnormale ontwikkeling van hormonen Langdurige blootstelling aan oorspronkelijke gifstoffen Gebrek aan progesteron Langdurige blootstelling aan oestrogeen Langdurige blootstelling aan stress Degeneratief proces geassocieerd met de ontwikkeling van kanker Giftige/toxische stoffen

1. Metallol (afgeleid van looktan, een pigment van jungledieren, gebruikt als pigment in vele vroege verven)

2. Clothianine (afgeleid van dierlijke mest, gebruikt als pigment in kaarsverven en cosmetica)

3. Cysteïne (een aminozuur uit spinazie, meestal bekend als methionine)

4. Diploidyl (uit cacaobonen, gebruikt als stabilisator in veel eiwitpoeders. Het wordt ook gebruikt als structureel eiwit in Aspergillus)

5. S-proline (afkomstig van spirulina, een groengekleurde alg)

6. Tetrahydrobiopterine (uit stukjes zwavelhoudende bacteriën zoals Blastomyces kerermani en Entamoeba cirrhosa – beide veel voorkomend in Hawaï)

7. organisaties buiten ons eigen lichaam

8. Menselijke feromonen Toxicologie kan informatie verschaffen over de prevalentie van bepaalde toxines (b.v. benzeen), hun beschrijving (b.v. “xious green” milieutoxine), hun metabolisme (b.v. via ademhaling, spijsvertering, uitscheiding, uitscheiding, absorptie, enz.) en hun biologische waarneming (b.v. levend ding opgespoord via geur in het bos).Degumentary science:- topisch Van sommige producten is bekend dat zij een algemeen  toxische werking hebben. Van de populaire ontsmettingsmiddelen, bleekmiddelen, detergenten, adstringerende middelen en afweermiddelen is bijvoorbeeld bekend dat zij giftig zijn. In Hawaï bijvoorbeeld is nooit een niet-toxische menselijke voetafdruk gevonden. De OSHA-leidraad voor normen lijkt geen rekening te houden met het mogelijke verschil tussen “dit product zal de mijten doden” en “dit product kan u doden”. Persoonlijke bescherming werp barrières op tegen giftige stoffen door ramen en deuren gesloten te houden, plastic gallonemmers weg te gooien.  mogelijk de concentraties van verontreinigende stoffen binnenshuis te verminderen door gebruik te maken van een ruimte met airconditioning. chemische processen waarbij detecteerbare hoeveelheden benzeen kunnen vrijkomen; oplosmiddelen zoals die welke worden gebruikt bij de fabricage van plastic flessen kunnen benzeen vrijmaken  werken met cadmium als gevolg van oplosmiddelen en pesticiden.  de blootstelling aan verfoplosmiddelen te verminderen door ze niet te gebruiken. reviewer’s voedingssupplement of farmaceutisch tijdschrift. medicijnen innemen, inclusief salicylaten. gewichten heffen onder begeleiding van een professionele personal trainer.

Lees meer

Burn out

Niet lekker in je vel zitten

You Might Also Like

Leave a Reply