Wat is het nieuwe coachen?

Coach Den Haag

Coaching stond vroeger voor prestatie coaching binnen een specifieke bedrijfstak. Vandaag beschrijven we het meestal als een manier om prestaties te verbeteren. De manier om een coach-coach relatie te bepalen: de veeleisende soorten functies zoals managers, supervisors, directeuren, teamleiders, lead coaches, hoofden van trainers, coaches, enz.o het woord “coaching” en  zijn geconcentreerd in de context van “performance management” en “performance consultancy”. gedurende de hele geschiedenis van het woord, is de mate van succes of het gebrek eraan direct afhankelijk van het niveau van de individuele prestaties is. Een ander aspect is dat coaching meer en meer een standaard wordt in de beroepsgroepen. Het is de manier om mensen te helpen betere menselijke wezens en gelukkiger te worden en is vooral belangrijk bij de aanpassing aan de arbeids- en bedrijfscultuur van vandaag.

Wat is de achtergrond van productiviteit coaching?  Bijna alle organisaties in de bankierswereld van vandaag hebben dus de behoefte om de productiviteit van hun werknemers te verhogen en te ontwikkelen. o Een van de grootste problemen waarmee de werknemers te kampen hebben is de inzet voor de dagelijkse vereisten van de productiviteit. Sommige werknemers verdienen te veel, terwijl anderen er niet genoeg tijd in steken. Van hen wordt verwacht dat zij het tempo opvoeren, maar uiteindelijk slagen zij er niet in de gewenste doelstellingen te halen. In deze situatie is de productiviteit gedaald. o Productiviteitscoaching is niet alleen nodig om de werknemers te helpen meer te produceren, maar ook om in zekere mate tegemoet te komen aan hun behoeften inzake persoonlijke ontwikkeling, tijdsbeheer, enz. o Meer en meer bedrijven doen een beroep op externe trainers, coaches of trainersconsultants. Gezien de snelheid van hun groei, proberen velen een oplossing te vinden voor hetzelfde.o Een bedrijf is het best vertegenwoordigd in de wereld als gevolg van het vermogen van haar werknemers om vele soorten uitdagingen aan te gaan. Op basis van dit vermogen heeft het bedrijf een grotere capaciteit om zijn doelstellingen te verwezenlijken en het succes is een direct resultaat van de kwaliteit van het werk dat het verricht om aan de behoeften en uitdagingen van de klanten te voldoen

Wat is dat voor een probleem? Klinkt dat bekend? Natuurlijk is het dat! De organisaties moeten blijven schakelen en op zoek gaan naar nieuwe benaderingen voor de levering van hun producten. De werkcultuur (gedemoraliseerd vol scharen die de creativiteit afknippen, er is een graad vlak naast het niveau van uitvoering) moet vervangen worden door een andere cultuur die tegemoet komt aan de behoeften van de klant en de claims van het bedrijf kan waarmaken. Wat is de nieuwe cultuur? Zoals reeds gezegd, zijn de werknemers niet gelukkig met hun organisatie en het doorvoeren van een verandering in de werkplekken is een stap vooruit. Organisaties moeten zich realiseren dat innovatie nodig is in de organisatie en als er geen effectieve en vooruitstrevende methode wordt aangenomen, zal dit ertoe leiden dat in de toekomst minder werknemers in de organisatie zullen worden opgenomen.

Lees meer

Wandel coach

 

You Might Also Like

Leave a Reply